Taxaties
Bernadette de Bruijn werd in 1997 beëdigd als taxateur roerende goederen en verricht taxaties voor diverse doeleinden bijvoorbeeld op basis van actuele marktwaarde, onderlinge verdeling, verzekering, contra-expertise en veilingwaarde. Zij werkt volgens de voorwaarden van de Federatie van Makelaars en Taxateurs en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 560377228.

Valuations
Bernadette de Bruijn is a sworn and certified valuer arts, antiques, jewellery & silver since 1997 and a member of the Dutch Association of valuers, brokers and auctioneers TMV (www.federatie-tmv.nl) She values for various purposes for example insurance, actual marketvalue, succession. Her compagny is established in Amsterdam in the Chamber of Commerce, number 56037228.

Evaluations
Bernadette de Bruijn a été assermentée comme évaluateur certifié d’art, antiquités, bijoux & argenterie en 1997. Elle est une membre dela Fédération Néerlandaise des agents immobiliers, experts et commissaires-priseurs TMV (www.federatie-tmv.nl). Elle fait des evaluations pour des buts divers comme par exemple assurance, succession, division de la famille. Sa propre compagnie est registrée à la Chambre de Commerce d’Amsterdam, numéro 56037228.

PDF Voorwaarden/Terms and Conditions/Termes et Conditions TMV