Lezingen

Lezingen
Bernadette de Bruijn geeft sinds vele jaren lezingen over diverse kunsthistorische onderwerpen en de kunstmarkt. Zij deed dit onder andere voor ABN, Insinger de Beaufort, KBC, Kempen, Puilaetco Dewaay, RABO, Theodoor Gilissen, Van Lanschot, Dutch Bussines Club in Marbella,  Génève en Zürich, TEFAF. Sedert 2011 doceert zij aan 
EDHEC Business School Ecole des Hautes Etudes Commerciales in Lille.

Lecturing
Bernadette de Bruijn is an experienced speaker on art historical topics and the art market. She lectured at ABN, Insinger de Beaufort, KBC, Kempen, Puilaetco Dewaay, RABO, Theodoor Gilissen, Van Lanschot, Dutch Bussines Club in Marbella,  Génève en Zürich, TEFAF Since 2011 she lectures at EDHEC Business School Ecole des Hautes Etudes Commerciales in Lille.

Conférences
Bernadette de Bruijn est une conférencière expérimentée sur l’histoire et le marché de l’art. Elle a donné de nombreuses conférences au ABN, Insinger de Beaufort, KBC, Kempen, Puilaetco Dewaay, RABO, Theodoor Gilissen, Van Lanschot, Dutch Bussines Club in Marbella,  Génève en Zürich, TEFAF. Depuis 2011 elle intervient à EDHEC Business School Ecole des Hautes Etudes Commerciales à Lille.